Ασφάλιση Ευθύνης Στελέχων (D & O)

Τα προγράμματα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers” προσφέρουν προστασία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την εταιρία.

Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες και τις καλές προθέσεις των στελεχών της, καμία επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.

Το σύνθετο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, αναγκάζει πολλές φορές τα Στελέχη των Εταιριών να λαμβάνουν υπό την πίεση του χρόνου και έχοντας ελλιπή πληροφόρηση, δύσκολες αποφάσεις που αφορούν στη βιωσιμότητα, στην κερδοφορία, στο μερίδιο αγοράς και σε μια σειρά άλλων κρίσιμων θεμάτων για την εταιρία.

Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από πραγματικά πιεστικές συνθήκες.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών:

 • Στελέχη – Εργαζόμενοι (Φυσικά πρόσωπα)
 • Eταιρία (Νομικό Πρόσωπο)
 • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 • Η εταιρία ως σύνολο
 • Διευθυντικά Στελέχη
 • Οι θυγατρικές της εταιρίας
 • Υπάλληλοι Εταιρίας
 • Διευθυντές ανεξάρτητων εταιριών
 • Κληρονόμοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι

Τι καλύπτουν τα προγράμματα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών:

Η βασική κάλυψη των προγραμμάτων αφορούν στη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών των εταιριών έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές, αλλά και μέτοχοι και εργαζόμενοι, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.
Τα προγράμματα προσφέρουν επίσης και προαιρετικές καλύψεις που αφορούν στην εταιρία, όπως κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρίας ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων και κάλυψη σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλων και χρηματικών απωλειών.
Έξοδα που καλύπτονται

Σε περίπτωση απαίτησης, τα έξοδα που καλύπτει ένα πρόγραμμα D&O, εντός των ορίων της κάλυψης, είναι τα εξής:

 • Η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση
 • Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης
 • Τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους

Γιατί να επιλέξετε Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών:

Τα προγράμματα συγκεντρώνουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα όπως:

Κάλυψη όλων των στελεχών της επιχείρησης για λάθη και παραλείψεις.

Προστασία της προσωπικής περιουσίας των φυσικών προσώπων, δηλαδή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και Στελεχών της Εταιρίας.

Επιλογή του συνήγορου υπεράσπισης από τον Ασφαλισμένο (Εταιρία ή Διευθυντικό Στέλεχος) με κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Καταβολή των εξόδων έρευνας και υπεράσπισης από την πρώτη μέρα, με την επίκληση και μόνο, ανεξάρτητα από τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη άδικης πράξης και κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παγκόσμια κάλυψη, με εξαίρεση τις Η.Π.Α. και Καναδά.

Ελληνικοί όροι σύμβασης, που ακολουθούν την ελληνική νομοθεσία.

Διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας και προστασία του ενεργητικού της εταιρίας.

Διατήρηση ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών της εταιρίας, εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

Πρόσθετη χρονική περίοδος για αναγγελία απαίτησης (“claims made” σύμβαση), σε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης ή πτώχευσης (5 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης).

Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κινδύνων με προαιρετικές υπηρεσίες πρόληψης και διαχείρισης κρίσης.

Δυνατότητα προέκτασης του προγράμματος για την κάλυψη της εταιρίας σε περίπτωση υπεξαίρεσης από υπάλληλο ή διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.

Προσωπική ηρεμία – “peace of mind”, γιατί ακόμα και αν το στέλεχος είναι αθώο, μια υπόθεση που ακολουθεί τη δικαστική οδό, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, προκαλεί και σημαντική ψυχολογική φόρτιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 2111820703, στείλτε email στο info@gpagents.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα!