Με σύγχρονη αντίληψη για τη δραστηριότητα του Πράκτορα Ασφαλίσεων και συγχρόνως, με γερές βάσεις και παράδοση 40 χρόνων ως μέλος του Oμίλου της ασφαλιστικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, η GP Agents αποτελεί την πιο αξιόπιστη και διευρυμένη επιλογή Ατομικής ασφάλισης

Ζωής

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλεια…

Υγείας

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η καλύτερη λύση για να εξασφαλίσετε υπηρεσίες υγείας με υψηλή ποιότητα και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους…

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Τα ατομικά και ομαδικά προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης της GP Agents είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν πλήρως τις ασφαλιστικές ανάγκες των…

Αποταμίευση – επένδυση

Προγράμματα Αποταμίευσης & Επένδυσης Με κορυφαίες επιλογές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη ενημέρωση και ευελιξία, τα αποταμιευτικά-επενδυτικά…

Σύνταξη

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και την αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά στα μελλοντικά…