Τεχνικές ασφαλίσεις

Η GP Agents παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες των πελατών της, με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προσωπικές ασφαλίσεις, Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Περιουσίας, καθώς και τους μεγάλους και εξειδικευμένους κινδύνους, τα Ομαδικά προγράμματα και την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

D&O

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers” σχεδιάστηκε για να προσφέρει προστασία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την…

Γενικής αστικής ευθύνης

Προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων

Ασφάλιση στόλων οχημάτων επιχειρήσεων

Ο στόλος οχημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί εκτός από περιουσιακό στοιχείο, ένα σημαντικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της. Με ειδικά…

Ασφάλεια περιουσίας

Η περιουσία, είτε αφορά την κατοικία, το εξοχικό, την επαγγελματική στέγη, αποτελεί δημιούργημα μόχθου και αγωνίας και είναι…

Ασφάλεια κερδών

Ασφάλιση Απώλειας Κερδών Επιχειρήσεων