ΑσφαΛύσεις για κάθε κίνδυνο

40 χρόνια μέλος του Ομίλου ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

Με σύγχρονη αντίληψη για τη δραστηριότητα του πράκτορα ασφαλίσεων και συγχρόνως, με γερές βάσεις και παράδοση 40 χρόνων ως μέλος του Oμίλου της ασφαλιστικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, η GP Agents αποτελεί την πιο αξιόπιστη και διευρυμένη επιλογή για την τοποθέτηση κάθε ασφαλιζόμενου κινδύνου.
 
Η GP Agents παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες των πελατών της, με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προσωπικές ασφαλίσεις, Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Περιουσίας, καθώς και τους μεγάλους και εξειδικευμένους κινδύνους, τα Ομαδικά προγράμματα και την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Ο κύριος επιχειρηματικός στόχος της GP Agents, είναι η διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελατών της.